Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Kỷ niệm - Giáo sư TRẦN VĂN KHÊ

Kỷ niệm đầy ý nghĩa với Giáo sư Trần Văn Khê cùng ông Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam và phu nhân. Vĩnh biệt Nhà Văn Hóa, Đại Giáo sư Âm nhạc Việt Nam. Xin nghiêng mình kính ngưỡng một nhân cách Việt Nam kiệt xuất.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015