Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014

Thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Training ĐÒN BẨY DOANH SỐ

Chương trình training ĐÒN BẨY DOANH SỐ - Cách khai thác khả năng bán hàng của nhân viên không thích bán hàng. Chương trình được thiết kế riêng cho PDEF trong series đào tạo Kích Hoạt Tiềm Năng Nhân Sự Vượt Qua Khủng Hoảng.

Thứ Tư, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP - Công ty cổ phần bảo hiểm AAA

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP thiết kế riêng cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA. Chương trình diễn ra tại Tp. HCM với sự tham dự của Ban Lãnh Đạo và Giám đốc các chi nhánh trên toàn quốc.

Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014