Thứ Ba, ngày 10 tháng 2 năm 2015

Thứ Ba, ngày 27 tháng 1 năm 2015

Talkshow 18001528 - QUYỀN ĐƯỢC AN TÂM - Công ty Bảo hiểm AAA tại Hà Nội

Sau thành công của Talkshow 18001528 - QUYỀN ĐƯỢC AN TÂM thiết kế riêng cho công ty bảo hiểm AAA tại hội nghị khách hàng Tp.HCM, với sự tham dự của đại diện Tập đoàn bảo hiểm IAG Australia, chương trình lại tiếp tục được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 1 năm 2015

Talkshow 18001528 - QUYỀN ĐƯỢC AN TÂM - Công ty bảo hiểm AAA

Talkshow 18001528 - QUYỀN ĐƯỢC AN TÂM thiết kế riêng cho công ty bảo hiểm AAA tại hội nghị khách hàng TP.HCM, với sự tham dự của đại diện Tập đoàn bảo hiểm IAG Australia.

Thứ Ba, ngày 13 tháng 1 năm 2015

Thứ Ba, ngày 06 tháng 1 năm 2015

Talkshow BẢO HIỂM CHÁY NỔ - Các Khu Chế Xuất TP.HCM

Talkshow BẢO HIỂM CHÁY NỔ thiết kế riêng cho công ty Bảo hiểm AAA tại Hội nghị Phòng Cháy Chữa Cháy Các khu chế xuất Tp. HCM, với sự tham dự của hơn 1000 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài có nhà máy tại các khu chế xuất Tp.HCM.